ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 377 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 377

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (ΑΕ 377/17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 41/2017
ΑΔΑ 7ΥΒΑΟΡ1Π-6ΜΜ
ΑΔΑΜ 17PROC001971646 2017-09-20
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear