Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 376/3-09-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 376/3-09-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΑΝΑΡΙ ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ FIAT DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:1366452080 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 69/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear