Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 375/8-9-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 375/8-9-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΟΡΓΑΝΑ ΤΑΜΠΛΩ FIAT DUCATO DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 1364958080 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7379/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-09-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear