Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 364/27-8-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 364/27-8-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΥΑΘΕΙΟ Νο 8 ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ, (ΤΕΜ:14)πιθανή δαπάνη 13,89 €

2.ΑΦΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ(ΤΕΜ:4) πιθανή δαπάνη 29,76 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης 67/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-09-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear