Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 362/24-8-17 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 362/24-8-17 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40ΑΗ FIAT CINQUECENTO 21Χ17Χ17 12 V ΔΕΞΙΑ
(Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6742/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-08-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear