Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 362/19-9-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 362/19-9-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:0801Ζ8 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 166/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear