Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 360/23-8-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 360/23-8-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΠΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΤΕΜ:10)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7508/2017
ΑΔΑ 7Α3ΒΟΡ1Π-ΕΓΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear