Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 357/22-8-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 357/22-8-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΌ 70 cm
(Τεμ:2000)
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6093/2017
ΑΔΑ ΩΑΠΙΟΡ1Π-30Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-08-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear