ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 356 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 356

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 39/2017
ΑΔΑ 735ΛΟΡ1Π-ΟΟΙ
ΑΔΑΜ 17PROC001898946
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear