Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 354/17-8-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 354/17-8-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΧΑΡΤΙΝΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
(Τεμ:2000)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6623/2017
ΑΔΑ ΩΑΠΙΟΡ1Π-30Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear