Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 353/17-8-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 353/17-8-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΒΑΛΒΙΔΑ EGR VW T5 DIESEL
ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 076131501Β (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6608/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear