Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 351/11-8-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 351/11-8-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ HYUNDAI VAN ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 575004Α750 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6572/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear