Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 350/13-9-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 350/13-9-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΙΖΑ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ CITROEN JUMPER DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:5802FC (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 161/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear