Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 348/10-8-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 348/10-8-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΓΚΡΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ MEBER REF912 (ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: V00656 ΤΕΜ: 2

2.ΓΚΡΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ MEBER REF912 (KATΩ ΜΕΡΟΣ TO MEΓΑΛΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: V00657ΤΕΜ: 2

3. ΤΡΟΧΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ MEBER FROG 200X50 ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: V00727 ΤΕΜ: 2

4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ MEBER FROG ART7240) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: V00733 ΤΕΜ: 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6542/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear