Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 347/12-9-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 347/12-9-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ FIAT DUCATO DIESEL ΕΠΕΙΓΟΝ (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 159/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear