Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 344/09-08-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 344/09-08-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανεμοθώρακας (παρμπρίζ) MERCEDES SPRINTER 314 για το υπ΄ αριθμ. ΚΗΥ-8576. ΤΕΜ: 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6523/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear