Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 343/7-08-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 343/7-08-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασία διαγνωστικού-ηλεκτρονικού ελέγχου κινητήρα CITROEN JUMPER του KHI-6157 ασθενοφόρου. ΤΕΜ: 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6458/2017
ΑΔΑ Ω37ΕΟΡ1Π-Ω97
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear