Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 333/7-09-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 333/7-09-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΧΗΜΙΚΗ ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ- ICE PAK (Τεμ:100)
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 152/2018
ΑΔΑ Ω80ΓΟΡ1Π-9ΧΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear