Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 328/25-07-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 328/25-07-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ FIAT DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:77364016 (Σετ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 62/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear