ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 320 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 320

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 40/2017
ΑΔΑ Ω8ΕΛΟΡ1Π-43Φ
ΑΔΑΜ 17PROC001902100 2017-09-06
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear