Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 320/4-9-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 320/4-9-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΖΥΓΓΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ FIAT DUCATO DIESEL ΑΡ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:VF7YCBMFB11713908 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 144/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear