Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 319/4-9-18 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 319/4-9-18 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6510903037 MERCEDES 313CDI( ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ)(Τεμ:1)
2.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α 651091046064 MERCEDES 313CDI( ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ)(Τεμ:2)
3.ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6511400502 MERCEDES 313CDI( ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ)(Τεμ:1)
4.ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6510910360 MERCEDES 313CDI( ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ)(Τεμ:1)
5. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6511420480 MERCEDES 313CDI( ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ)(Τεμ:1)
6.ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6511421280 MERCEDES 313CDI( ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ)(Τεμ:1)
7.ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6511421380 MERCEDES 313CDI( ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ)(Τεμ:1)
8.ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6511422380 MERCEDES 313CDI( ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ (Τεμ:1)
9. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6511422480 MERCEDES 313CDI( ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ)(Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 143/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear