Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 317/4-9-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 317/4-9-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ (Τεμ:30)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 148/2018
ΑΔΑ Ω80ΓΟΡ1Π-9ΧΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear