Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 316/21-07-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 316/21-07-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ-ESMAR (Τεμ:30)
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6064/2017
ΑΔΑ ΩΑΠΙΟΡ1Π-30Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-07-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear