Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 310/19-7-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 310/19-7-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Υγρό τύπου AdBlue (υδατικό διάλυμα ουρίας) που θα ικανοποιεί το πρότυπο: ISO 22241, σε δοχείο των 10 lit.
(Τεμ:36)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6739/2017
ΑΔΑ 75ΜΘΟΡ1Π-ΠΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-08-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear