Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 308/15-07-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 308/15-07-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασία αντικατάστασης του παραθύρου συρόμενης πόρτας στο υπ΄ αριθμ. ΚΗΗ-8112 ασθενοφόρο (Mercedes 316 CDI)(Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 60/2019
ΑΔΑ Ψ4ΛΨΟΡ1Π-4ΙΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-07-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear