Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 306/14-7-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 306/14-7-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΤΙΝΑ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 6Q0959654C (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5926/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear