Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 305/14-07-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 305/14-07-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΠΛΟΣ A/C ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΙΣΩ MERCEDES 313 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5925/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear