Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 305/27-8-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 305/27-8-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΕΜΠΡΟΣΘΕΙΑ ΕΒΑΠΟΡΕΤΑ Α/C ΜΕRCEDES 313CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:8 FV 351 331-131 Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 137/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear