Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 303/11-07-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 303/11-07-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΔΕΞΙΟΣ FIAT DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:735480887
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 59/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-07-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear