Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 301/13-07-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 301/13-07-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ PEUGEOT ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔΙΚΟΣ: 4007ΚΚ (Τεμ:1)2. ΙΜΑΝΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ PEUGEOT ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔΙΚΟΣ: 409Q4(Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5885/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear