Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 299/13-7-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 299/13-7-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΜΠΑΛΑΚΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ FIAT DUCATO 2007 (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 1331641080 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5905/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear