Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 297/13-7-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 297/13-7-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 7L0898191A (Τεμ:4)
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5903/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear