Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 296/21-8-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 296/21-8-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΤΑΙΝΙΑ LED 14,4 WATT/M 12 VOLT ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ (ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΛΙΚΟ) ΜETΡΑ. 30
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 131/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear