Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 295/21-8-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 295/21-8-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ CITROEN JUMPER (ΚΩΔΙΚΟΣ:6208Ε3) ΤΕΜ. 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 130/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear