Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 291/10-07-2016 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 291/10-07-2016 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Μπεκ πετρελαιοκινητήρων ανακατασκευής τύπου UIS για VW-T5. ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔΙΚΟΣ: VW: 07Z130073NX, Bosch: 0414720309 (Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5767/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear