Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 29/23-01-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 29/23-01-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT4 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΌΣ (1) ΛΙΤΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔ: DOT4 (50 ΛΙΤΡΑ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1689/2018
ΑΔΑ 7ΘΤΚΟΡ1Π-ΥΞ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear