Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 289/5-7-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 289/5-7-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ A/C CITROEN JUMPER DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ: 6453.SR (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 54/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear