Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 288/5-7-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαιώσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 288/5-7-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Χαρτί υγείας επαγγελματικό 500 GR (Τεμ:300)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5879/2017
ΑΔΑ ΩΧΘ5ΟΡ1Π-4ΓΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-07-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear