Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 288/5-07-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 288/5-07-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPENCER ΤΥΠΟΣ 427 (Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 55/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear