Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 276/27-07-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 276/27-07-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:06A103217C (ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ)(Τεμ:1)
2. ORING VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:Ν90467301 (ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) (Τεμ:1)
3.ΑΣΦΑΛΕΙΑ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:037121142Α (ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ)(Τεμ:1)
4 ΦΛΑΝΤΖΑ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:06Α115441J (ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) (Τεμ:1)
5.ΟRING VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:038117070Α (ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 120/2018
ΑΔΑ ΩΑΠΙΟΡ1Π-30Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-08-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear