Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 275/3-07-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 275/3-07-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ A/C (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 51/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-07-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear