Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 275/27-7-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 275/27-7-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ORING A/C VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ: 8Ε0260749C (Τεμ:10)

2. ORING A/C VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ: 4E0260749A (Τεμ:10)

3. ORING A/C VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ: 3D0260749C (Τεμ:8)

4. ORING A/C VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ: 7Η0820898 (Τεμ:4)
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 119/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-08-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear