Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 269/25-07-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 269/25-07-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΗΜΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ: 7Η5711144Ε
Tεμ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 115/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear