Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 268/27-06-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 268/27-06-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΒΑΛΒΙΔΩΝ VW T5 DIESEL
Ενδεικτικός Κωδ:246520 (Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5342/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear