Πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ΑΕ 265/23-06-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ΑΕ 265/23-06-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ A/C VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:7H0820805J (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5262/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-06-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear