Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 264/23-07-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 264/23-07-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Φορτιστής μπαταριών αυτοκινήτων, χειρός, 12-24V, για τουλάχιστoν 400Ah & 15A.(Tεμ:1)

2.Παροχέας ρεύματος εκκίνησης (Booster) αυτοκινήτων, χειρός, φορτιζόμενος, με μπαταρία Lithium-ion, 12V, τουλάχιστον 1000A, ισχύος εκκινήσεως τουλάχιστον 7.000 Joules/3s (Τεμ:1)

Η περιγραφή του κάθε είδους αποτελεί και την Τεχνική Προδιαγραφή του
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 76/2018
ΑΔΑ ΨΙ7ΖΟΡ1Π-ΚΑΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear