ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 263/21-6-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 263/21-6-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΟΜΠΛΕ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ: TRANSPO 7SEU76C (Τεμ:4)
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5217/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear