ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 259/19-06-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 259/19-06-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΑΣΜΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CITROEN JUMPER ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 2232Ν0 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5097/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC001546703 2017-06-19
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear