Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 255/10-07-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 255/10-07-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ ΚΟΜΠΛΕ MERCEDES 313 CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:Α 6510103020 (γνησιο αντ/κο) (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 110/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
ΑΔΑΜ 18PROC003400891 2018-07-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear